Άκρως ανησυχητική η επόμενη μέρα στο Κυπριακό, καθώς φαίνεται ότι στο τραπέζι μπαίνει νέο σχέδιο με την επωνυμία «βρετανικό σχέδιο λύσης του Κυπριακού».

Το λεγόμενο βρετανικό σχέδιο προνοεί τη λύση δύο κοινοτικών κρατών δηλαδή κινείται στη λογική της καταστροφικής για την Κύπρο συνομοσπονδίας και της λύσης δύο κρατών.

Αυτό που είναι άξιον απορίας είναι γιατί η Κυβέρνηση δεν ενημερώνει τον κυπριακό λαό για το βρετανικό σχέδιο; Ποιες είναι οι πρόνοιες του; Τι προνοεί αυτό το σχέδιο; Ποια είναι η θέση του Προέδρου Αναστασιάδη; 

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε πως πρέπει να ενημερωθούν άμεσα τα πολιτικά κόμματα και ο κυπριακός λαός. Εάν οι πολιτικές δυνάμεις γνωρίζουν, τότε γιατί δεν ενημέρωσαν κανένα;

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει άμεσα να τοποθετηθεί επί του πολύ σοβαρού θέματος και να ενημερώσει τον λαό.