Αναφορικά με την ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, σήμερα, από τον Δήμο Πέγειας, υπό την Αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επιθυμώντας να αποδώσει στην πραγματική εικόνα της κατάστασης, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από την πλευρά της πολιτείας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων που τη φιλοξενούν είναι ουσιαστική μόνο όταν είναι συνεπής με τις πράξεις και αποφάσεις της. Ειδικότερα, όταν οι πράξεις και αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την αποτελεσματική προστασία του πιο απειλούμενου είδους θαλάσσιου θηλαστικού της Ευρώπης, της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus Μonachus).

Δεδομένου ότι για την προστασία του συγκεκριμένου είδους, προαπαιτούμενη είναι προστασία της περιοχής των Θαλασσινών Σπηλιών Πέγειας, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, δε μπορούμε να μην υπενθυμίσουμε ότι στις 27 Νοεμβρίου 2019, σε προειδοποιητική επιστολή που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις Κυπριακές Αρχές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τέσσερα μεγάλα έργα που χωροθετούνται στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας και παραβιάζουν κοινοτικές οδηγίες. Η διαδικασία παράβασης που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Μάλιστα, είναι μεγάλη ειρωνεία το γεγονός ότι, ο χώρος στον οποίο θα διεξαχθεί η σημερινή εκδήλωση, περιλαμβάνεται στην συγκεκριμένη διαδικασία παράβασης, ως ανάπτυξη η οποία δεν έχει υποβληθεί σε δέουσα εκτίμηση, ως όφειλε, λόγω των χαρακτηριστικών της περιοχής στην οποία εμπίπτει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του 2018, όπου με τη θετική της γνωμάτευση η Περιβαλλοντική Αρχή επέτρεψε την ανέγερση έξι πολυτελών κατοικιών με πισίνες, βιολογικό σταθμό και περίφραξη, με τα όρια του τεμαχίου να βρίσκονται έως και 30 μέτρα από την εγγύτερη επισκέψιμη σπηλιά φώκιας και την πλησιέστερη κατοικία να απέχει 35 και 40 μέτρα από το χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα των περιοχών Natura 2000, αντίστοιχα.

Στην ίδια περιοχή, έχουν εντοπιστεί μια σειρά άλλων αυθαιρεσιών αντίθετες με το πνεύμα της σημερινής εκδήλωσης, η οποία αφορά την προστασία του συγκεκριμένου είδους, μεταξύ των οποίων και παράνομη ανέγερση εστιατορίου, εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, εκβραχισμός για δημιουργία πρόσβασης σε παραλία που εμπίπτει στο δίκτυο προστασίας των περιοχών Natura 2000, κατασκευή πεζόδρομου που εμπίπτει επίσης στο Δίκτυο Natura 2000, χωρίς την έκδοση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, καθώς και συστηματική ρίψη πυροτεχνημάτων, από ξενοδοχεία της περιοχής.

Επιπλέον, η πολιτεία, με αυτές τις ενέργειες, όχι απλώς έρχεται σε σύγκρουση με αυτά που διακηρύττει, αλλά δίνει συνέχεια και στην παραβίαση των άρθρων 8, 10 και 11, του Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, τα οποία προνοούν, μεταξύ άλλων, καθορισμό και μη δόμηση εντός της παράκτιας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη ίσαλη γραμμή, καθώς και θέσπιση ακόμη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη άγριας ζωής.