Η καθιέρωση του εθνικού κατώτατου μισθού ήταν μια πρωτοβουλία του Κινήματος Οικολόγων από το 2016.

Μπήκε σε εφαρμογή πριν από ένα χρόνο και – παρά τις ελλείψεις και τα κενά του θεσμού – αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για άρση της εκμετάλλευσης πολλών εργαζομένων, και ιδιαίτερα γυναικών εργαζομένων. Αναμένουμε πως στην αναθεώρηση του εθνικού κατώτατου μισθού που θα γίνει εντός των επομένων ημερών από τον Υπουργό Εργασίας, θα αυξηθεί σημαντικά το ποσό (να φτάσει τουλάχιστον στα 1050 ευρώ) και να αντιμετωπιστούν διάφορες στρεβλώσεις του αρχικού διατάγματος.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, χαιρετίζουμε την απόφαση αναθεώρησης του κατώτατου μισθού καθώς από την αρχή ήμασταν υπέρ της προσπάθειας αυτής. Θεωρούμε πως θα πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη οι πληθωριστικές τάσεις και ο τιμάριθμος που καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον, τονίζουμε πως θα πρέπει επίσης ο κατώτατος μισθός να εφαρμοστεί για όλους τους τομείς των επαγγελμάτων και όχι επιλεκτικά. Οι εξαιρέσεις αφορούν τα επαγγέλματα της γεωργοκτηνοτροφίας, ναυτιλίας και οικιακούς βοηθούς καθώς και πιο δίκαιες πρόνοιες που αφορούν τους εργαζόμενους με περιορισμένο ωράριο ( μερικής απασχόλησης ) και τους ωρομίσθιους.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως η αναθεώρηση ενός σωστού και δίκαιου κατώτατου μισθού θα τερματίσει την σημερινή εκμετάλλευση που πλήττει κυρίως τις γυναίκες, καθώς η ανισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών συνεχίζει να υφίστανται σε διάφορα επαγγέλματα.