Ένα από τα πιο ανησυχητικά παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη αποτελεί και η ερημοποίηση, η υποβάθμιση δηλαδή της γης σε ξηρές και ημίξηρες περιοχές, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει από καιρό ότι η ερημοποίηση συνιστά μείζον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Για τον λόγο αυτό τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν τη 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας. Εγκαταλείποντας τη γη, αυτή χάνεται, μαζί της και η ευκαιρία για αξιοποίησή της. Γι’ αυτό τον λόγο είναι ουσιαστικό να γίνει κοινή συνείδηση ότι η ερημοποίηση και η ξηρασία βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά επείγουσα τη λήψη μέτρων που θα αποτρέπουν την περαιτέρω επέκτασή τους.

Η ερημοποίηση και η ξηρασία οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους από την Αφρική να μεταναστεύουν προς την Ευρώπη. Μαζί με τη φτώχεια, την καταπίεση και το πόλεμο η ερημοποίηση αποτελούν τις κυριότερες αιτίες του μεταναστευτικού προβλήματος.

Το νησί μας βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που κινδυνεύουν με ερημοποίηση. Η Σαχάρα μετακομίζει προς βορρά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κινδυνεύει με ερημοποίηση είναι η Κύπρος. Το πρόβλημα αυτό οφείλει η Κυπριακή Κυβέρνηση να το ιεραρχήσει ως πολύ κρίσιμο και σοβαρό και να το θέσει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης απαιτεί πολιτικές αποφάσεις και κονδύλια εκατομμυρίων. Σε αυτό τον αγώνα η Κύπρος πρέπει να ζητήσει την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πιστεύουμε πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα λειψυδρίας, ερημοποίησης εκτάσεων και έντονης αλλαγής της θερμοκρασίας, που συνδέονται άρρηκτα με το παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η καθιέρωση της ημέρας κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους πολιτικούς ηγέτες ανά το παγκόσμιο για την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών, προστασίας του περιβάλλοντος.