ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ!

Η Πλατφόρμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2013 οργανωμένα σύνολα πολιτών με σκοπό την συγκέντρωση υπογραφών υπέρ της διαφάνειας, ξεκινώντας με την απαίτηση για άμεση συμμόρφωση της Κύπρου στην έκθεση GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η ομάδα κρατών της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς (στην οποία συμμετέχει και η Κύπρος) μας ζητά εδώ και χρόνια συγκεκριμένες αλλαγές στον Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο,  τέτοιες που να επιφέρουν  διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων και κατ’ επέκταση να δυσχεραίνουν την διαφθορά. Το πολιτικό μας σύστημα στην ολότητα του, με εξαίρεση το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, αντιστέκεται στην συμμόρφωση αυτή.

Οι ανεξάρτητοι πολίτες αυτού του τόπου θεωρούν ότι ενόψει της θλιβερής κατάντιας στην οποία μας έφεραν οι πολιτικοί μας ηγέτες, το ολιγότερο που θα έπρεπε να πράξουν είναι να συμμορφωθούν πλήρως και αμέσως στις συστάσεις για διαφάνεια στην χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και προσώπων. Η τροποποίηση του σχετικού νόμου δεν αποτελεί βέβαια πανάκεια για λύση του προβλήματος της διαφθοράς και κατάχρησης δημόσιου χρήματος. Και σαφώς δεν πρέπει και δεν θα περιοριστεί εκεί. Αποτελεί όμως μια καλή αρχή.

Ο νόμος μεταξύ άλλων θα πρέπει:

  1. Να απαγορεύει τις ανώνυμες δωρεές στα κόμματα, αφού η ανωνυμία ευκολύνει την διαφθορά.
  2. Όλα τα κεφάλαια των κομμάτων πρέπει να διακινούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σήμερα επιτρέπεται και σε μετρητά.
  3. Να υποχρεώνει την δημοσίευση των εξελεγμένων ετήσιων λογαριασμών των κομμάτων και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης να υπόκεινται σε αποτρεπτικές κυρώσεις, περιλαμβανομένου του αποκλεισμού τους από την λήψη κρατικής χορηγίας.
  4. Κατά τις προεκλογικές εκστρατείες να υπάρχει ανεξάρτητος μηχανισμός για υποχρεωτικά ελεγμένους λογαριασμούς κομμάτων και υποψηφίων, καθώς και της δημοσίευσης αυτών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης να υπόκεινται σε αποτρεπτικές κυρώσεις.
  5. Να απαγορεύει τις δωρεές στα κόμματα από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (όπως CYTA,  AHK, ΚΡΕΤΗΚ).

Δυστυχώς τα πιο πάνω αυτονόητα δεν προβλέπονται στον υφιστάμενο νόμο. Εδώ και πολλά χρόνια τα πολιτικά κόμματα  συστηματικά συντηρούν συνθήκες που ευνοούν και διευκολύνουν την διαφθορά και διαπλοκή. Τις θλιβερές συνέπειες αυτών των πρακτικών  τις ζούμε όλοι ιδιαίτερα έντονα σήμερα,  απαιτούμε λοιπόν  τον ΑΜΕΣΟ τερματισμό τους.

Η Πλατφόρμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! διευρύνεται συνεχώς, αφού όλο και περισσότεροι πολίτες νιώθουν την ανάγκη να κάνουν κάτι για να ανακόψουν τον κατήφορο στον οποίο μας οδηγούν οι πολιτικοί της πατρίδας μας. Σήμερα αποτελείται από τα εξής οργανωμένα σύνολα:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για πρόοδο και υπερηφάνεια

Κίνημα Ανεξάρτητων Ελεύθερων Πολιτών

Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών ΖΥΓΟΣ

ΟΠΕΚ

Πολίτες Μπροστά

Πολιτεία

Wake Up Cyprus

Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών