Τις τελευταίες μέρες η κοινωνία μας παρακολουθεί τις εξελίξεις ενός τραγικού συμβάντος που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Το τελευταίο περιστατικού βιασμού που δημοσιοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη αλλά και τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, υπενθυμίζουν και τις αδυναμίες του δικού μας κράτους, όπως την απουσία κρατικών υποδομών για τα θύματα και τη μη εφαρμογή ή έλλειψη των νομοθεσιών.

Παρουσιάζεται άμεση ανάγκη να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν οι υφιστάμενες αλλά και νέες υποδομές που θα παρέχονται στα θύματα για τη φροντίδα και την ασφάλειά τους. Χρήζουν άμεσης εφαρμογής οι σχετικές νομοθεσίες ώστε να μπορούν τα θύματα, με ασφάλεια, να μιλήσουν και να εισακουστούν, και οι υποθέσεις να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και όχι στα συρτάρια. Σε ένα σύγχρονο κράτος όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, πολλές φορές αντίστοιχα περιστατικά δεν γνωστοποιούνται καθώς τα θύματα αδυνατούν να μιλήσουν λόγω αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να παρέχει επαρκή βοήθεια σε αυτά.

Αντίστοιχα, το κράτος και η Βουλή θα πρέπει να ρυθμίσουν νομοθετικά ορθά πρωτόκολλα διαχείρισης με σεβασμό προς τα θύματα και να εφαρμοστούν επιτέλους οι ισχύουσες νομοθεσίες με αυστηρότερες ποινές. Οι θύτες θα πρέπει να τιμωρούνται άμεσα και παραδειγματικά ώστε αυτό να αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν.

Ως Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο.) επισημάνουμε πως παράλληλα με τα παραπάνω, πρέπει να συνεχίσει η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση της κοινωνίας για κάθε μορφής εγκλήματος εις βάρος κοριτσιών και γυναικών, από όλους.

Ο αγώνας για την εξάλειψη της κάθε μορφής βίας κατά κοριτσιών και γυναικών, είναι κοινός και αποτελεί καθήκον όλων. Οφείλουμε στα κορίτσια και τις γυναίκες, ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, για το καλό της κοινωνίας.