Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τα χθεσινοβραδινά έκτροπα έξω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος ΔΙΑΣ. Η ελεύθερη έκφραση της αντίθετης άποψης αποτελεί συστατικό της δημοκρατίας. Ωστόσο, η πρόκληση φόβου στους γύρω, η καταστροφή περιουσιών και ο τραμπουκισμός δεν αποτελούν τρόπο έκφρασης της αντίθετης άποψης αλλά απειλή προς την ελευθεροτυπία.

Καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες και αναμένουμε από τις αρχές του κράτους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να τιμωρηθούν οι εμπλεκόμενοι. Οι εκπρόσωποι του Τύπου πρέπει να συνεχίσουν να εξασκούν το λειτούργημά τους χωρίς φόβο.