Ο διορισμός ομάδας, η οποία θα εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία για το κοίτασμα Αφροδίτη, είναι μια εξέλιξη θετική σε σχέση με την εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος στο εν λόγω οικόπεδο.

Η διαπραγμάτευση επιβάλλεται υπό τις περιστάσεις, καθώς δεν μπορεί να χαθεί ακόμα μια ευκαιρία για αξιοποίηση του φυσικού αερίου, δέκα σχεδόν χρόνια μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος.

Ταυτόχρονα, το χρονικό περιθώριο το οποίο θα δοθεί στην εν λόγω διαπραγμάτευση, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της, χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας, μελέτης και προσοχής.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζουμε μεν τις εξελίξεις, πλην όμως παραμένουμε σε εγρήγορση για την πορεία τους, καθώς έχουμε διαπιστώσει ότι τελευταία ακούστηκαν και απόψεις που τα κίνητρά τους μόνο ενεργειακά δεν ήταν, και στοχεύουν ουσιαστικά στο να ναυαγήσει η προσπάθεια αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ, γιατί κάτι τέτοιο ενοχλεί την Τουρκία.