Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρούμε απαράδεκτο ασθενείς να περιμένουν μέρες ή και βδομάδες για να λάβουν την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Όπως αναφέρουν καταγγελίες ασθενών, γιατρών και νοσηλευτηρίων η διαδικασία που ισχύει αυτή τη στιγμή για τη μεταφορά εξειδικευμένων φαρμάκων, χημειοθεραπειών, και καινοτόμων θεραπειών από την πρωτεύουσα στις υπόλοιπες επαρχίες, είναι επικίνδυνα χρονοβόρα.

Γι’ ακόμη μια φορά, όπως φαίνεται στις καταγγελίες, η κουμπαροκρατία και οι πελατειακές σχέσεις καλά κρατούν με τα άτομα τα οποία έχουν μέσο να λαμβάνουν πιο γρήγορα τα φάρμακα τους παρά ο μέσος πολίτης.

Αν και οι αρμόδιοι διαβεβαίωσαν πως θα άλλαζε ο τρόπος παράδοσης των φαρμάκων, εντούτοις αναβάλουν την εφαρμογή της νέας διαδικασία διαρκώς. Καλούμε τον υπουργό και όλους τους αρμόδιους φορείς όπως ενσκήψουν στο πρόβλημα για να εξευρεθεί άμεσα λύση.