*Γραπτή δήλωση κ. Αλεξίας Σακαδάκη, Συντονίστριας Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κινήματος

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εδώ και χρόνια τονίζουμε την επιτακτική ανάγκη για καθιέρωση και εφαρμογή ενός δίκαιου κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός θα λειτουργήσει ανασταλτικά για όσους εργοδότες πληρώνουν αυθαίρετα και εκμεταλλεύονται τη θέση ισχύος τους έναντι των εργοδοτουμένων.

Δυστυχώς όμως βλέπουμε την Κυβέρνηση να στρεψοδικεί αναφορικά με το θέμα του κατώτατου μισθού. Όπως ανέφεραν οι εταίροι, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη προτίθεται να διαφοροποιήσει τη βάση υπολογισμού του κατώτατου, ενώ είναι ανοικτή για διεύρυνση του πεδίου εξαιρέσεων σε σχέση με τους δικαιούχους.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως καθιέρωση σωστού και δίκαιου κατώτατου μισθού θα τερματίσει την σημερινή εκμετάλλευση που υφίστανται πολλοί εργοδοτούμενοι διαφόρων επαγγελμάτων, οι μισθοί των οποίων σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξευτελιστικά χαμηλοί. Η καθιέρωση όμως του κατώτατου μισθού πρέπει να γίνει με τρόπο που να είναι δίκαιος προς τους εργαζόμενους και βιώσιμος για τους εργοδότες. Η λάθος καθιέρωση του κατώτατου μισθού θα είναι πιο καταστροφική από τη μη καθιέρωση.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη με το θέμα του εθνικού κατωτάτου μισθού ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την κατοχύρωση της εθνικής κατώτατης σύνταξης. Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιούνται αυτό που απολαμβάνουν οι λαοί 23 άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή αξιοπρεπή διαβίωση.