Οι τελευταίες εξελίξεις με το αποτέλεσμα της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και την αντιπαράθεση μεταξύ Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Εισαγγελίας, θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για άμεση προώθηση θεσμικών αλλαγών.

Πρώτα και κύρια, η κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει την προεκλογική δέσμευση του προέδρου Χριστοδουλίδη για διαχωρισμό των εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ της νομικής υπηρεσίας και της της εισαγγελίας.

Δεύτερον, πρέπει να τερματιστεί το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα.

Τρίτον, πρέπει να θεσμοθετηθεί ο έλεγχος της σύγκρουσης συμφέροντος.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ευθύνη και υποχρέωση να υλοποιήσει τις προγραμματικές του διακηρύξεις.