Υποψήφιοι:

Λούης Χαγουίλα

Αναστάσιος Δημητριάδης

Δήμητρα Κούρρη

Βάσω Κυριάκου Πελεγκάρη

Νικόλας Παπαδάκης

Μιχάλης Παράσχος

Φίλιππος Πασχάλη

Παντελής Χατζηγέρου

Έλενα Αλωνεύτη Φιτικίδου

Χάρης Ιωσηφίδης

Θεανώ Καλαβανά