Φόβο δημιούργησαν οι αναφορές του Τύπου, που κάνουν λόγο για πρόγραμμα μαζικής πώλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προκειμένου οι τράπεζες να βελτιώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Παρά την αντίδραση της κοινωνίας αλλά και οργανωμένων συνόλων και Κινημάτων, η απερχόμενη κυβέρνηση προώθησε -και συνεχίζει να το κάνει- ένα σχέδιο εκποιήσεων ακινήτων δανειοληπτών, ως απάντηση στην τραπεζική κρίση.

Εκτός από τον αντικοινωνικό όμως χαρακτήρα αυτής της επιλογής, η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει και την αναποτελεσματικότητα της. Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επαναλαμβάνουμε πως μοναδική ρεαλιστική, βιώσιμη και με κοινωνικό πρόσημο υπέρ της κοινωνίας λύση, είναι η δημιουργία ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η πρόταση αυτή που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του υποψηφίου Προέδρου Νικόλα Παπαδόπουλου, μπορεί να δώσει ουσιαστική διέξοδο σε ανθρώπους που πληρώνουν μια κρίση που δεν δημιούργησαν.