Εγείρονται ερωτήματα που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης και δημιουργίας σύμβασης για ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής στοιχείων

Στην σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, με πρωτοβουλία του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ . Σταύρου Παπαδούρη, εγγράφτηκε αυτεπάγγελτα το θέμα «Η πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος από την διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης της σύμβασης τόσο της ενδιάμεσης, όσο και της τελικής πλατφόρμας για την υποβολή και επιβεβαίωση των στοιχείων για τους τελικούς δικαιούχους».

Η πρωτοβουλία για εγγραφή του πιο πάνω θέματος, προέκυψε σε συνέχεια της αυτεπάγγελτης εξέτασης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των τελικών δικαιούχων εταιρειών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, όπου εκεί, προέκυψαν πολλά ερωτήματα ιδιαίτερα όσον αφορά την διαδικασία ανάθεσης και δημιουργίας της ενδιάμεσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής στοιχείων, που παραπέμπουν σε λανθασμένες διαδικασίες αλλά και πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα καλεστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να λογοδοτήσουν, ώστε να λάμψει η αλήθεια για τα πεπραγμένα της όλης διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την πρόταση για εγγραφή του θέματος, χαιρέτησαν και υιοθέτησαν ομόφωνα τα μέλη της επιτροπής. Ως εκ τούτου, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου εκ μέρους όλων των μελών της.