Οι γυναίκες δεν θέλουν ειδική μεταχείριση. Θέλουν ίση μεταχείριση. Αυτό πρεσβεύει το ψηφοδέλτιο της συνεργασίας Συμμαχία-Οικολόγοι, το οποίο αποτελείται από τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες.

Η συνεργασία Συμμαχία-Οικολόγοι πιστεύει ότι η ισότητα των δυο φύλων πρέπει να μεταφραστεί σε ισότητα ευκαιριών στη βάση της αξιοκρατίας.

Στην ευρωπαϊκή Κύπρο οφείλουμε να δίνουμε ευκαιρίες βάση της αξίας και όχι στη βάση της όποιας διάκρισης: φύλου, θρησκείας, χρώματος ή εθνικότητας.

Δυστυχώς στην Κύπρο ενώ οι γυναίκες διακρίνονται για το ψηλό επίπεδο μόρφωσης τους και τα ακαδημαϊκά προσόντα, η Πολιτεία αδυνατεί να τις αξιοποιήσει και να τους προσφέρει προοπτικές ανέλιξης. Πραγματικές ευκαιρίες στις γυναίκες θα δοθούν μέσα από την ολοκληρωμένη πολιτική η οποία θα δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Για αυτό και προτείνουμε πρακτικά μέτρα που θα βοηθήσουν να εξαλειφθεί το χάσμα.

1. Διαμόρφωση Παιδείας που προάγει την αρχή της ισότητας των δυο φύλων από την προδημοτική μέχρι το Λύκειο. Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι σχολικές μονάδες θα πρέπει με τις δράσεις τους να δίνουν βιώματα ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών.

2. Δημιουργία Ινστιτούτου ισότιμης συμμετοχής. Σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας, ανάπτυξη ειδικού προγράμματος καλλιέργειας του ενδιαφέροντος στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή και καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ανάληψη ηγετικών θέσεων. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νέες ηλικίας 16 έως 30 χρονών.

3. Θετική ποσόστωση για:

• Ισότιμη συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο.

• Ποσόστωση 35% εκπροσώπησης σε ψηφοδέλτια για τις βουλευτικές και Δημοτικές εκλογές.

• Ποσόστωση 35% στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο.

4.Υποδομές διευκόλυνσης της γυναίκας. Τέτοιες υποδομές είναι:

• το υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο

• η δημιουργία νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών σταθμών στους χώρους εργασίας ή κοντά στους χώρους εργασίας.

• άδεια μητρότητας και πατρότητας δύο ετών

5. Αρχή της Ίσης Αμοιβής

Θεσμοθέτηση αυστηρών ποινών και η συχνή παρακολούθηση της εφαρμογής της Αρχής θα λειτουργήσει θετικά.

6. Επαναφορά του σχεδίου για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αύξηση του σχετικού κονδυλίου. Οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν πετυχημένες επιχειρήσεις αρκεί να τος δοθούν οι ευκαιρίες.