Προκαλεί έντονη ανησυχία στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών το γεγονός ότι από τη μια μέρα στην άλλη αυξάνονται οι αντιδράσεις, οι οποίες προκαλούν μόνο καθυστέρηση και προσκόμματα στην επίτευξη του τελικού στόχου, που δεν είναι άλλος από την δημιουργία ενός ΓΕΣΥ που θα εξυπηρετεί πρώτιστα τους ασθενείς.

Αφενός ΓΕΣΥ χωρίς γιατρούς δεν μπορεί να υπάρξει, αφετέρου όμως το ΓΕΣΥ δεν γίνεται για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των γιατρών αλλά οι ανάγκες των ασθενών. Οι κυβερνώντες φάνηκε να μην καταβάλλουν την όποια προσπάθεια για εξομάλυνση της όλης κατάστασης.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί την Κυβέρνηση να εγκύψει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων έχουν προκύψει και αφορούν το ΓΕΣΥ, αλλά ταυτόχρονα καλεί και όσους αντιδρούν να θέσουν πάνω από το όποιο προσωπικό συμφέρον, το ευρύτερο δημόσιο και καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.