Το Τμήμα Δασών έλαβε εντολή για εκκοπή των δέντρων

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ξεκαθαρίζει ότι σε καμία περίπτωση έχει ικανοποιηθεί από τις μικρές βελτιώσεις στο σχεδιασμό του υπό κατασκευή κόμβου και συμβολή των Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Ακαδημίας.

Το γεγονός ότι, ώστε και εκ των υστέρων, αποδείχθηκε πως μπορούν να σωθούν ακόμα ορισμένα δέντρα, αποδεικνύει ότι αυτοί που σχεδίασαν τα έργα δεν είχαν την κατάλληλη περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ήδη πληροφορηθήκαμε ότι το Τμήμα Δασών έλαβε οδηγίες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για εκκοπή των δέντρων, την ώρα που εκκρεμεί ακόμα η απάντηση στο αίτημα για συνάντηση του Δημάρχου Αγλαντζιάς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επίσης καταγγέλλουμε ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων αρνείται να απαντήσει στην πρόταση του Τμήματος Δασών για μεταφορά αγωγού νερού της υδατοπρομήθειας από το Πάρκο Ακαδημίας, μέσα στο όριο της ανάπτυξης των έργων της Λεωφόρου Αγλαντζιάς. Σημειώνεται ότι η Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας ζητά την αντικατάσταση του αγωγού, γεγονός που θα προκαλέσει νέα καταστροφή και νέες εκκοπές δέντρων.

Καταγγέλλουμε την έλλειψη επαρκούς ευαισθησίας των αρμόδιων τμημάτων της Κυβέρνησης και ζητούμε τον εκ βάθρων επανασχεδιασμό των οδικών έργων της περιοχής, την διατήρηση όλων των δέντρων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του δάσους Ακαδημίας.