Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι ο πρώτος υπουργός της Κυβέρνησης Αναστασιάδη που δυσαρεστείται από το έργο του Γενικού Ελεγκτή και προβαίνει σε προσωπική επίθεση κατά του κ. Μιχαηλίδη.

Η Κυβέρνηση καλό θα ήταν να αφήσει ήσυχο τον Γενικό Ελεγκτή να συνεχίσει το έργο του και να σταματήσει να τον εμπλέκει στα κομματικά της παιχνίδια.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στηρίζουμε τον Γενικό Ελεγκτή και συμφωνούμε ότι η κ. Σάβια Ορφανίδου, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη των πολιτικών κομμάτων, δεν πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου.

Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, Νόμος του 2015 (102(I)/2015), προνοεί όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν θέση στην κλίματα Α8 και άνω να αιτούνται άδειας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για να διατηρούν παράλληλα τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα και το εκλελεγμένο αξίωμά τους σε πολιτικό κόμμα.

Όπως φαίνεται, τέτοιου είδους άδεια ουδέποτε ζητήθηκε και παραχωρήθηκε για το άτομο της κ. Σάβιας Ορφανίδου, οπόταν θα πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.

Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση του υπουργού Οικονομικών, που δημόσια δηλώνει πως δεν πρόκειται να εφαρμόσει τον νόμο, προβάλλοντας ως δικαιολογία το γεγονός ότι πολλοί άλλοι κομματικοί αξιωματούχοι δεν έχουν ζητήσει τη σχετική άδεια.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Γεωργιάδη πως κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου σε αυτό τον τόπο, πόσο μάλλον πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Παράλληλα, καλούμε την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας να εφαρμόσει τον νόμο και να εξετάσει αντικειμενικά και αυτεπάγγελτα το θέμα που έχει προκύψει με την κ. Σάβια Ορφανίδου.

Καλούμε, επίσης, τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη, να καταθέσει στην ΕΔΥ την περίφημη λίστα με όλους τους κομματικούς αξιωματούχους από όλα τα πολιτικά κόμματα που δεν έχουν αιτηθεί άδεια και όπως ο ίδιος είπε κατέχει για να εξεταστούν και όλες οι υποθέσεις.

Επιτέλους ας επικρατήσει η ευνομία και αξιοκρατία σε αυτό τον τόπο και να πάψει η ευνοιοκρατία να είναι κανόνας και κανονικότητα.