Ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό από την εποχή της εξαγγελίας του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα είναι το μέλλον της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου.

Η θέση μας ως Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών είναι ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί μέσα στο χώρο μιας περιοχής προστασίας της φύσης και πολύ κοντά σε φαράγγια με πλούσια και σπάνια χλωρίδα και πανίδα μια λατομική ζώνη. Ζητήσαμε να σταματήσει κάθε συζήτηση για επέκταση της λατομικής ζώνης και να τεθεί χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο της και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Από το 2022 είχαμε προειδοποιήσει ότι οι κατεδαφίσεις των σπιτιών στην Ανδρολίκου θα εξυπηρετήσουν τις επιδιώξεις των λατόμων για την διευκόλυνση δημιουργίας νέων Λατομικών Ζωνών στην Ανδρολίκου και ως αποτέλεσμα θα επέλθει η πλήρης εξαφάνιση του χωριού. Ταυτόχρονα επεκτάθηκε και η λατομευτική ζώνη.

Τώρα, προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για την πιθανή δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης στην κοινότητα.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ζητούμε τον τερματισμό κάθε ενέργειας που στοχεύει στη συνέχιση και επέκταση της λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή της Ανδρολίκου.