Η πρόσφατη πυρκαγιά στην κτηνοτροφική περιοχή στα Πολεμίδια ανέδειξε μια ακόμα σοβαρή αδυναμία αυτής της πολιτείας στα θέματα της ευημερίας των ζώων.

Φαίνεται ότι για τις κτηνοτροφικές μονάδες δεν υπάρχουν κανόνες πυρασφάλειας και δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή τους στο ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς. Υπάρχουν πρόνοιες για τους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι, όπως για παράδειγμα σε γραφεία, αλλά όχι μέσα στους χώρους όπου ζουν και τρέφονται τα ζώα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις δημόσιες δηλώσεις υπευθύνων της πυροσβεστικής και πραγματικά δημιουργούνται σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε ήδη θέσει το θέμα στη Βουλή και ζητούμε όπως παρθούν μέτρα όπως τα παραγωγικά ζώα που ζουν σε φάρμες και άλλα κτηνοτροφικά υποστατικά εξασφαλιστούν έναντι του κινδύνου της πυρκαγιάς.