Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα θα διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Παρά το ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα γεννήσει μία σημαντική πρόκληση. Αυτή των μπαταριών μετά το τέλος της ζωής τους.

Σε δηλώσεις του ο συντονιστής της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κινήματος κ. Ορέστης Μάτσας, ανέφερε πως: «Η κατασκευή μπαταριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ορισμένες κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως είναι το κοβάλτιο, το λίθιο, το νικέλιο και το μαγγάνιο. Οι ουσίες αυτές έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όταν δεν τύχουν ορθής διαχείρισης, ως απόβλητα.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις μπαταρίες ώστε να διασφαλίσει την επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή ή ανακύκλωση των μπαταριών που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προ ημερών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σχετική έκθεση μέσα από την οποία ζητά πιο υψηλούς στόχους συλλογής των φορητών μπαταριών από αυτούς που αρχικά έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από 65% σε 70% έως το 2025 και από 70% σε 80% έως το 2030.

Επίσης, οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν την εισαγωγή μιας νέα κατηγορίας μπαταριών για “ελαφρά μέσα μεταφοράς”, όπως είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ για τις οποίες έθεσαν ως στόχο συλλογής 75% έως το 2025 και 85% έως το 2030.

Παρατηρούμε με ικανοποίηση το πλαίσιο που επιχειρεί να θεσμοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτή την αναδυόμενη πρόκληση για το περιβάλλον, παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ανησυχία μας, για το γεγονός ότι, η Κύπρος ενώ από το 2016, όφειλε ως κράτος-μέλος να επιτύχει ποσοστό συλλογής 45%, βάσει των στοιχείων του 2019, που είναι και η τελευταία καταγραφή της Eurostat, έχει επιτύχει ποσοστό μόλις 41%, ποσοστό που την αφήνει στην 22η θέση της ένωσης των 27 και κάτω από τον ποσοστιαίο μέσο όρο των κρατών μελών.

Καλούμε την Κυβέρνηση, ενόψει και των αυξημένων στόχων που πρόκειται να θέσει η ΕΕ, να ταχθεί υπέρ της επιβολής υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στους κατασκευαστές μπαταριών με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραγωγή πιο “ηθικών” μπαταριών, καθώς επίσης και να αναθεωρήσει άμεσα την πολιτική της σε σχέση με τη συλλογή και διαχείριση αυτού του κρίσιμου είδους αποβλήτων, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική.

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές γενικότερα θα επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση των επόμενων ετών, για αυτό οφείλουμε να τις διαχειριστούμε με υπευθυνότητα. Πρέπει όλοι να συσπειρωθούμε γύρω από τον στόχο της πλήρους διαχείρισης των αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, εάν θέλουμε να διαφυλάξουμε την υγεία και το περιβάλλον του νησιού μας.»

Βίντεο δηλώσεων – Ορέστης Μάτσας – συντονιστής Επιτροπής Περιβάλλοντος: