Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η “αναβάθμιση” της Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία, δείχνει με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται όλο και πιο ξεκάθαρα σε έναν παίκτη εξυπηρέτησης των ισχυρότερων χωρών και συμφερόντων.

Δε μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά, το γεγονός ότι ουσιαστικά παρακάμπτεται η άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει και να ανοίξει λιμάνια και αεροδρόμια προς ένα κράτος μέλος της Ένωσης, την Κυπριακή Δημοκρατία.  Αντί κυρώσεων, έναντι της τουρκικής πολιτικής, ως λύση προκρίνεται η παραχώρηση επιπλέον δικαιωμάτων και διεύρυνση της ατζέντας της Τελωνειακής Ένωσης, με απλή καταγραφή των δικαίων της Κύπρου, εμπλουτισμένα από πολλά “ναι μεν, αλλά”.

Η αναφορά δε, περί “απρόσκοπτης εναρμόνισης” των Τουρκοκυπρίων με το κοινοτικό κεκτημένο, ουσιαστικά αποτελεί  παράκαμψη της ανάγκης εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, πολλώ δε μάλλον σε μια χρονική στιγμή που οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και απέναντί μας βλέπουμε μια προκλητική και αδιάλλακτη Τουρκία.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ξεκάθαρα πιστεύουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη, εκτός από ανεπίτρεπτη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι και καταστροφική για το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.