Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΑΥ δείχνουν πως το κοινό, οι επαγγελματίες και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, αγκάλιασαν το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Πρόκειται για μια κοινωνική κατάκτηση που δεν χωράνε πισωγυρίσματα και δομικές αλλαγές στη φιλοσοφία της.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τονίζουμε πως το ΓεΣY είναι μια επίτευξη για την Κυπριακή Κοινωνία και τα πολιτικά κινήματα που το στήριξαν σε δύσκολους καιρούς, έχουν υποχρέωση και καθήκον να παρακολουθούν από κοντά την σωστή εφαρμογή του έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι πραγματικές ανάγκες και οι ελπίδες των πολιτών.