Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εδώ και χρόνια τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων της οικοδομικής βιομηχανίας, στηρίζοντας τα συμφωνηθέντα και τη Συλλογική Σύμβαση αλλά και το δίκαιο αίτημα τους η σύμβαση αυτή να γίνει νόμος.

Πληροφορίες  αναφέρουν  πως ενώ υπήρξε κατάληξη σε συμφωνία τόσο για το Προσχέδιο Νόμου που αφορά τη νομοθετική ρύθμιση αριθμού βασικών όρων που περιέχονται στη Συλλογική Σύμβαση της Οικοδομικής Βιομηχανίας, όσο και για τη νέα Συλλογική Σύμβαση που θα ετίθετο σε εφαρμογή μετά την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του σχετικού προσχεδίου Νόμου που είχε συμφωνηθεί, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών δεν δίνει το πράσινο το φως.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Θεωρούμε ότι τα θέματα που αφορούν το ωράριο εργασίας, της μισθοδοσίας, το φιλοδώρημα, τις εορτές – αργίες και το Ταμείο Προνοίας είναι δίκαια και αυτονόητα αιτήματα και ως εκ τούτου ως Κίνημα τασσόμαστε  υπέρ του αγώνα των εργαζομένων. 

Καλούμε λοιπόν όλους τους εμπλεκόμενους – συμπεριλαμβανόμενης και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών – να αφουγκραστούν την ουσία των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία και να εργαστούν ούτως ώστε αυτά να κατοχυρωθούν, διασφαλίζοντας έτσι τα βασικά δικαιώματα ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων.