Οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) κατέγραψαν σε ένα μήνα αύξηση κατά 87 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό τους, στο σύνολο των δανείων παρέμεινε το ίδιο κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2018, όπου καταγράφεται η αύξηση.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, το ποσοστό των ΜΕΧ επί του συνόλου των δανείων παρέμεινε στο 31,8% όπως και τον Σεπτέμβριο του 2018, μετά τη σημαντική μείωση που επήλθε το γ’ τρίμηνο του 2018 λόγω της αφαίρεσης των ΜΕΧ του Συνεργατισμού από το τραπεζικό σύστημα.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν κρυστάλλινη απόδειξη ότι οι αριθμοί στην Κύπρο ευημερούν περιστασιακά και πως η πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση δεν επιτρέπει μια αειφόρα οικονομική σταθερότητα, αλλά δίνει τονωτικές ενέσεις οι οποίες διαρκούν για μικρά χρονικά διαστήματα. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του ξεπουλήματος του Συνεργατισμού και την μείωση των ΜΕΧ, για την οποία οι Κυβερνώντες καυχιόνταν ότι μειώθηκαν. Ιδού τα αποτελέσματα του Success Story της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη! Συνεχίζουν να εφαρμόζουν το ιδεολόγημα του νεοφιλελευθερισμού και της λεγόμενης ελεύθερης οικονομίας.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, οι οποίες προκλήθηκαν από τις πολιτικές της Κυβέρνησης. Η πραγματική ανάκαμψη δεν επιτυγχάνεται με σπασμωδικές πολιτικές περιστασιακής τόνωσης της οικονομίας, αλλά με την προώθηση ομοιόμορφης ανάπτυξης που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της οικονομίας. Εξηγήσαμε την προοπτική της προώθησης νέων οικολογικών και πράσινων πολιτικών, βασισμένων στις νέες τεχνολογίες, στην πληροφορική και την καινοτομία. Αντ’ αυτών, οι Κυβερνώντες προωθούν το κερδοσκοπικό σύστημα της αλόγιστης και χωρίς όρια ανάπτυξης, αφήνοντας την οικονομία της χώρας σε συνεχόμενες κρίσεις ύφεσης. Τα αποτελέσματα των ΜΕΧ είναι ένα ακόμα απτό παράδειγμα της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.