Το Κίνημα Οικολόγων έχει λάβει γνώση για μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στη χερσόνησο της Καρπασίας. Αυτήν τη στιγμή διεξάγονται έργα διάνοιξης λεωφόρου τεσσάρων λωρίδων παράλληλα στο παραλιακό μέτωπο Καρπασίας, με τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες στην περιοχή.  Οι πληροφορίες μας λένε πως η λεωφόρος αυτή εκτείνεται από το Φλαμούδι μέχρι τη Μονή του Αποστόλου Αντρέα.

Τονίζουμε πως τα έργα αυτά γίνονται αυθαίρετα, χωρίς τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυρίως χωρίς να ληφθεί υπόψη πως η συγκεκριμένη περιοχή έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να κηρυχθεί σε περιοχή προστασίας Νατούρα. Μάλιστα έχει γίνει η σχετική προεργασία από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και έχουν κατατεθεί και προκαταρκτικά σχέδια για την έκταση που θα περιλαμβάνεται, ώστε να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες με τη λύση του Κυπριακού.

Ως Κίνημα Οικολόγων καταδικάζουμε απερίφραστα αυτά τα αυθαίρετα κατασκευαστικά έργα που καταστρέφουν το περιβάλλον και παραβιάζουν τα δικαιώματα των νόμιμων ιδιοκτητών της ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται.

Καλούμε επιπλέον τις αρμόδιες κρατικές αρχές να προβούν στα ανάλογα διαβήματα ώστε να ανασταλούν οι εργασίες άμεσα.