Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια πρωτοφανής, ιδιαίτερα  ανησυχητική και υπερβάλλουσα σπουδή για όπως-όπως κλείσιμο της διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου (Κοινοτήτων) Ακάμα, σε βαθμό που όχι μόνο θέτει εν αμφιβόλω τον ορθολογισμό των προνοιών που προωθούνται αλλά ευτελίζει και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Τα δημοσιεύματα στον Τύπο, με πολιτικές υποσχέσεις για την ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου των Κοινοτήτων του Ακάμα το συντομότερο δυνατόν,  επιβεβαιώνονται πλήρως από την πληροφόρησή μας για την πολιτική πίεση που ασκείται από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη για το κλείσμο της διαδικασίας έκδοσης Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης και δημοσιοποίησης του Τοπικού Σχεδίου, με απαράδεκτη περιφρόνηση των τεκμηριωμένων ανησυχιών που προβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η περιβαλλοντική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, επανέρχεται μέσα από τις καταστροφικές πρόνοιες που προωθούνται στον Ακάμα, μεταξύ των οποίων είναι:

  • η επέκταση των πολεοδομικών ζωνών από το Πολεοδομικό Συμβούλιο, η οποία ουδόλως δικαιολογείται από τις δημογραφικές ανάγκες της περιοχής, αφού ο βαθμός κορεσμού των υφιστάμενων οικιστικών και τουριστικών ζωνών των κοινοτήτων του Ακάμα είναι εξαιρετικά χαμηλός (17% και 19% αντίστοιχα)
  • η αντιπεριβαλλοντική πρόνοια για αδειοδότηση μεμονωμένων κατοικιών, μέχρι και 500 μέτρα από τα όρια των κοινοτήτων
  • η εισαγωγή νεοφανούς της πολιτικής για τεχνητά επισκέψιμα αγροκτήματα, η οποία ουσιαστικά προωθεί τη διάσπαρτη ανάπτυξη, εκτός των χωροταξικά καθορισμένων ορίων ανάπτυξης, όχι μόνο σε περιοχές εντός του Δικτύου Natura2000, αλλά και με διευρυμένα πολεοδομικά δικαιώματα, εκτός αυτού.
  • η δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης στην περιοχή της Ανδρολύκου, η οποία, δεδομένης της καταστροφικής επιβάρυνσης που έχει υποστεί από την υφιστάμενη λατομική ζώνη, συσσωρευτικά θα επιφέρει

–         δραματική απώλεια οικοτόπων και ειδών χλωρίδας,

–         εκτοπισμό και όχληση της τοπικής πανίδας και ειδικότερα της μεγαλύτερης αποικίας του είδους Rousettus aegyptiacus (φρουτονυκτερίδα)

–         αρνητικό επηρεασμό παρακείμενης προστατευόμενης περιοχής Δικτύου Natura2000

  • οι εξειδικευμένες ογκώδεις αναπτύξεις, σε τρεις από τις περιοχές, με σημαντικές ανάγκες υποδομής (ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, σύνδεσης με ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων) οι οποίες αντίκεινται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • το δευτερεύον Οδικό Δίκτυο (Ειδικού Καθεστώτος), το οποίο μόνο σκοπιμότητες και ιδιωτικά συμφέροντα εξυπηρετεί, αφού θα αποτελέσει εφαλτήριο για αντιπεριβαλλοντικές αναπτύξεις σε περιοχές εκτός ορίων

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, ενώ από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο, προβλέπεται ότι μετά τη γνωμάτευση της Ad–hoc Επιτροπής, αυτή, διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράμματα, για να εξεταστεί, στην περίπτωση του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα (βλ. συνεδρία 19 Μαΐου), όχι μόνο δεν τηρήθηκε αυτή η πρακτική αλλά η Επιτροπή Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον συνεδρίασε πριν την Ad–hoc Επιτροπή!

Βρίσκουμε τη στάση της απερχόμενης Κυβέρνησης Αναστασιάδη πολιτικά ανεύθυνη και περιβαλλοντικά ασύδοτη και καταστροφική, σε απόλυτη συνέπεια με τη συνολική φιλοσοφία διακυβέρνησης των τελευταίων ετών. Ο Ακάμας δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πολιτικών τακτικισμών και σκοπιμοτήτων, γι’ αυτό η σημερινή στάση της Κυβέρνησης θα μας βρει απέναντι.