Σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2020 μπαίνει σε εφαρμογή η νομοθεσία που δίνει πρόσβαση στο κοινό σε πληροφορίες του δημοσίου.

Οι υπηρεσίες που καλύπτονται με το νόμο αυτό είναι όλες οι υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου τομέα, η Βουλή, τα δικαστήρια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβούλια, αρχές, οργανισμοί και άτομα που ορίζονται από το νόμο.

Κάθε ένας από τους πιο πάνω πρέπει να έχει ετοιμάσει σχέδιο δημοσίευσης το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες προς δημοσιοποίηση και άλλες πληροφορίες όπως για παράδειγμα αν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση.

Η αίτηση για πρόσβαση σε πληροφορίες γίνεται με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα και πέραν από τα προσωπικά στοιχεία του αιτητή θα πρέπει να περιληφθεί περιγραφή των πληροφοριών και των στοιχείων που ζητούνται.

Με τη λήψη της πληροφορίας η Δημόσια Αρχή θα ενημερώσει για την χρέωση αν υπάρχει και θα πρέπει να ανταποκριθεί μέσα σε 30 μέρες.

Υπάρχουν μερικές πληροφορίες που εξαιρούνται από τη νομοθεσία και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση το κοινό.

Το πρόβλημα με το νόμο είναι οι πολλές εξαιρέσεις και η διαδικασία η οποία θα εφαρμόζεται η οποία θα είναι χρονοβόρα και χωρίς να γνωρίζει ο αιτητής αν μετά από την αίτηση του ορισμένα αρχεία εξαφανίστηκαν μέχρι να πάρει την άδεια να εξετάσει ένα φάκελο.

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό αν για παράδειγμα ένας δημοσιογράφος κυνηγά θέμα της επικαιρότητας δεν μπορεί να περιμένει ένα μήνα για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αρχεία.

Πέραν από τους δημοσιογράφους στο εξωτερικό οι πιο συχνοί πελάτες είναι οι διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Θα έπρεπε να είχαμε πιο σύντομες διαδικασίες και να μην είναι ανάγκη να δοθεί τόσο λεπτομερείς περιγραφή των στοιχείων που αιτούνται.

Στην Κύπρο όπως και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει τέτοιο καθεστώς και ήδη λειτουργεί όσον αφορά πληροφορίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Οι υποχρέωση των αρχών να επιτρέπουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες προκύπτει από τη Σύμβαση του Άαρχους με την πτυχή της πληροφόρησης του κοινού να καλύπτεται από τον Περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον 119/2004.

Οι εμπειρίες μας μέχρι τώρα όσον αφορά αυτό το νόμο είναι ότι οι πολίτες δεν απευθύνονται εύκολα στις αρχές για πληροφόρηση αλλά και ότι πολλές υπηρεσίες είτε δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του νόμου ή απλά αρνούνται με διάφορες προφάσεις να δώσουν την πληροφόρηση.

Ελπίζω ότι με το νέο νόμο τα πράγματα να είναι καλύτερα.

Βίντεο δηλώσεων:  https://youtu.be/Ily0SDalfqk