Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για επέκταση του μορατόριουμ καταβολής των δόσεων, καλεί την κυβέρνηση και τις κυπριακές τράπεζες να αξιοποιήσουν αυτή την απόφαση και να επεκτείνουν την διάρκεια της περιόδου αναστολής των δόσεων στη Κύπρο μέχρι το Μάρτιο του 2021.

Μέσα στα πλαίσια της τροποποίησης του νόμου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν και δανειολήπτες με καθυστερημένες δόσεις πέραν των τριάντα ημερών, ενώ πρέπει να διευθετηθεί νομοθετικά και το θέμα του ανατοκισμού. 

Τέλος στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι του σχεδίου Εστία ώστε να καλύπτονται και δανειολήπτες που συμμετέχουν στο σχέδιο από την αναστολή καταβολής των δόσεων.