Παιδεία:

Θεωρούμε ότι, αντικειμενικά ομιλούντες, η κυβέρνηση θα εξοικονομήσει από την απεργία όσα ανέμενε να εξοικονομήσει από την απόφαση της στις 6 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε ότι τώρα αφού επιτεύχθηκε με αυτό τον στρεβλό τρόπο η εξοικονόμηση, γιατί δεν επιστρέφει στο διάλογο με πιο ανοικτή διάθεση;

Αλώστε έμεινε απλά να συμφωνηθεί και η πίστωση για την μείωση των απαλλαγών των βοηθών διευθυντών.

Φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες:

Μια χώρα η οποία πανηγυρίζει για την επαναφορά στις αγορές, τον υψηλό δείκτη ανάπτυξης, τα πλεονάσματα, και παράλληλα κατατάσσεται ψηλά στους δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σημαίνει ότι  κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή του πλούτου. Περίπου 200 000 άτομα στην Κύπρο ζουν στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το επίπεδο της φτώχειας.

Αυτό πρέπει  να προβληματίσει όλους μας και ιδιαίτερα την κυβέρνηση.

Φορολογική πολιτική της κυβέρνηση για την τιμή των καυσίμων: (στην επιτροπή Εμπορίου σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε την Επιτροπή για την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό):

Η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει την τιμή των καυσίμων έστω και προσωρινά.

Εάν κάνει τα λογιστικά της η κυβέρνηση, ίσως αντιληφθεί ότι η μείωση φόρου κατανάλωσης θα της αποφέρει τις διαφυγόντες φορολογίες τις οποίες υφίσταται, λόγω αγοράς καυσίμων από τα κατεχόμενα.