Σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων συζητήθηκε το θέμα των οροθετικών ατόμων. Ορθά το θέμα συζητήθηκε στην εν λόγω επιτροπή γιατί το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην πρόσβαση της υγείας, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θέμα το οποίο άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και θεωρούμε ότι ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι το γεγονός ότι η επιστήμη έχει κάνει άλματα για το θέμα των οροθετικών ατόμων ή των ατόμων με HIV/AIDS γι’ αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν όλα τα πρωτόκολλα στο Υπουργείο Υγείας, και στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες υποχρεώνουν άτομα να υποστούν εξετάσεις ή διάκριση προς το πρόσωπο τους επειδή είναι φορείς του HIV. Εκείνο που χρειάζεται άμεσα είναι μια μεγάλη ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση αλλά και ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με θέματα υγείας και θέματα στήριξης.

Η Γρηγόριος κλινική είναι με ένα γιατρό εδώ και δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί άμεσα. Επίσης ως ευρωπαϊκό κράτος θα πρέπει να εξεύρουμε τρόπους ούτως ώστε όλα τα άτομα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα να προστατεύονται τα ανθρώπινα τους δικαιώματα, να έχουν δικαίωμα στην ανωνυμία και να εξασφαλιστεί η διευκόλυνση της πρόσβασης τους στα σύγχρονα φάρμακα που βοηθούν για αντιμετώπιση του HIV, αλλά και σε άλλες ιατρικές υπηρεσίες.

Βίντεο δηλώσεων: