Παρά τις διαμαρτυρίες των Οικολόγων και ευαίσθητων πολιτών από τον Αύγουστο του 2023, δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για να σταματήσει η σκανδαλώδης ανέγερση κατοικίας σε ένα μοναδικό βιότοπο στην κοίτη του γνωστού γραφικού ποταμού Μιλλομέρη στις Πλάτρες.

Από χθεσινή επιτόπου διερεύνηση της κατάστασης από στελέχη της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού, αποδείχθηκε ότι αντί να περιοριστεί η περιβαλλοντική ζημιά, δυστυχώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτίσματος.

Είναι άξιο απορίας πως ο αρμόδιες αρχές έχουν καταρχήν αδειοδοτήσει την συγκεκριμένη ανάπτυξη και ακόμα πιο περίεργο το γεγονός ότι δεν υπάρχει έστω και εκ των υστερών καμία διάθεση για περιορισμό της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Η παρουσία του κλιμακίου των Οικολόγων κινητοποίησε άμεσα τους εργαζόμενους, οι οποίοι ενημέρωσαν τον εργολάβο ο οποίος ζήτησε να επέμβει. Το κλιμάκιο των Οικολόγων αρνήθηκε την όποια επαφή με τον εργολάβο και συνέχισε το έργο του.