Φαίνεται πως για ακόμη μια φορά οι Τράπεζες έχουν κάνει το θαύμα τους. Φαίνεται πως έχουν διαλέξει την πιο «σωστή» περίοδο για να προχωρήσουν με επιβολή νέων χρεώσεων. Νέες χρεώσεις οι οποίες ξεκινούν, για την Ελληνική Τράπεζα, από τις 03 Ιανουαρίου, δηλαδή χθες, και για την Τράπεζα Κύπρου, στις 15 Φεβρουαρίου.

Ο σκοπός που ενέγραψα σήμερα το αυτεπάγγελτο θέμα το οποίο αφορά τις χρεώσεις των τραπεζών, είναι για να ξεκαθαρίσουμε δυο πράγματα. Το ένα θέμα αφορά τους λογαριασμούς, τους οποίους λέμε πως είναι με βασικά χαρακτηριστικά. Αυτοί είναι οι λογαριασμοί που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης, με ένα κόστος μέχρι €36, και εκεί μπορεί να κάνει όλες τις πληρωμές με τη διαχείριση του λογαριασμού του.

Κατά δεύτερο, έχουμε άλλες χρεώσεις οι οποίες είναι χρεώσεις που δεν μπορεί η Κεντρική Τράπεζα να εποπτεύει, ούτε όμως η Βουλή, σαν Βουλή, μπορεί να περιορίσει και εδώ είναι το σημαντικό πρόβλημα που έχουμε με τα πιστωτικά ιδρύματα. Φαίνεται πως αυθαίρετα προχωρούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό των χρεώσεων τους, με αποτέλεσμα και πάλι να την πληρώσει ο καταναλωτής.

Το θέμα δεν τελειώνει σήμερα. Σήμερα μόλις το έχουμε αγγίξει. Θα το συνεχίσουμε στις υπόλοιπες συνεδριάσεις όπου εκεί θα αντιληφθούμε πάρα πολλά πράγματα στο πώς εργάζονται οι Τράπεζες και πως διασφαλίζουν ένα σταθερό κέρδος, ασχέτως αν οι τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχουν ή θα έπρεπε να παρέχουν, εξυπηρετούν τον πολίτη ή την επιχειρηματικότητα αυτού του τόπου.