Η Λάρνακα παραμένει «εγκλωβισμένη» στη διαφωνία της Αρχής Λιμένων και των εταιρειών εισαγωγής υγραερίου. Η μεν Αρχή Λιμένων αντιτίθεται στο γεγονός ότι τα πλοία θα εισέρχονται στο λιμάνι για ξεφόρτωμα, οι δε εταιρείες φωνάζουν ότι το κόστος για κατασκευή αγκυροβόλιου εκτός λιμανιού είναι υψηλό. Ένα κόστος αρκετών εκατομμυρίων το οποίο θα μετακυλήσει προς τους  καταναλωτές.

Λόγω της διαφωνίας αυτής, παρόλες τις προσπάθειες του Δήμου Λάρνακας, μια επαρχία δεν μπορεί να αναπτύξει ένα ολόκληρο παραλιακό μέτωπο.

Οι πολίτες της Λάρνακας ζητούν να τηρηθούν τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα μέχρι τέλος Ιουνίου, ώστε μετά την χρονοβόρα διαδικασία απορρύπανσης της περιοχής, να είναι ξανά διαχειρίσιμος ο χώρος για ανάπτυξη.