Σε σταδιακή άρση των μέτρων αναχαίτησης της πανδημίας εισέρχεται η Κύπρος, όμως τα προβλήματα υφίστανται ακόμη και δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς, ενώ πολλά από τα μέτρα χαρακτηρίζονται από ασάφειες και προκαλούν ανησυχία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αχρείαστα προβλήματα.

Μπορεί να επιστρέφουμε δειλά δειλά πίσω στη καθημερινότητα μας, όμως συγκεκριμένοι τομείς όπως οι μικροεπιχειρήσεις, οι χώροι εστίασης, αθλητισμού και πολιτισμού έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.

Κατανοούμε την επικινδυνότητα της κατάστασης και πως όλοι μας πρέπει να κρατήσουμε μια υπεύθυνη και συνετή στάση για να προλάβουμε τα χειρότερα, όμως οι περιορισμοί αυτοί καταδικάζουν συγκεκριμένους χώρους και τομείς σε πτώχευση.

Παράλληλα η μη κατάργηση των SMS για διακίνηση ή της καθολικής απαγόρευσης των μετακινήσεων μετά τις  21:00, σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν την ψυχική υγεία των πολιτών, η οποία φαίνεται να εχει κλονιστεί. Ακόμα και μέλη της επιδημιολογικής ομάδας ομολογουν ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί και το γεγονός αυτό αυξάνει την παραβατικότητα. 

Η Κυβέρνηση πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στηρίζοντας έμπρακτα τις ομάδες πολιτών οι οποίοι πλήττονται από την κρίση της πανδημίας με πιο γενναιόδωρα μέτρα. 

 

Βίντεο δηλώσεων: