Απαράδεκτες πρακτικές για τα δημόσια Νηπιαγωγεία

Έχει ειπωθεί επανειλημμένως και είναι αυτονόητο πως τα θεμέλια για μια σωστή παιδεία ξεκινούν από την νηπιακή ηλικία. Παρατηρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, παρόλες μας τις επισημάνσεις, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την πιο πάνω τοποθέτηση. Συγκεκριμένα καταγγέλλουμε το γεγονός ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία, οι καθαρίστριες/στές τελούν καθήκοντα φύλαξης των παιδιών κάτι το οποίο καθορίζεται μέσω σύμβασης και επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Υπουργείου Παιδείας η αντιστοιχία ενηλίκων – παιδιών σε τάξεις με παιδιά ηλικίας 3-5 είναι 1 προς 25!

Είναι εγκληματικό αλλά και πρωτάκουστο το Υπουργείο Παιδείας να αναθέτει καθήκοντα φύλαξης των παιδιών στην καθαρίστρια ή/και τον καθαριστή του σχολείου, δίνοντας της/του απλά τον τίτλο της/του σχολικής/ού βοηθού. Σε καμιά άλλη ανεπτυγμένη χώρα δεν ταυτίζονται τα καθήκοντα των σχολικών βοηθών με αυτά της/των καθαριστριών/τών, ενώ στις μισές Ευρωπαϊκές χώρες οι σχολικοί βοηθοί έχουν σχετικό δίπλωμα ή πτυχίο  και αντιστοιχεί ένας/μια σχολικός/ή βοηθός για κάθε τάξη. Πέραν τις παράδοξης πρακτικής να αφήνονται τα παιδιά σε άτομα που δεν είναι εξειδικευμένα για την φύλαξη και την παιδεία τους, θεωρώ ότι παραβιάζονται και τα δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων που αναγκάζονται να αναλαμβάνουν καθήκοντα πέραν των δυνατοτήτων και γνώσεων τους.

Σε συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού (27 Μαρτίου 2018) θέσαμε το ζήτημα και ο ίδιος μας είχε πει προφορικά ότι θα εξετάσει το θέμα. Υπενθύμιση στάληκε με επιστολή στον Υπουργό στις 23 Μαΐου 2018, χωρίς όμως να λάβουμε την οποιαδήποτε απάντηση ή ενημέρωση.

Σε σχέση με την αντιστοιχία ενηλίκων – παιδιών 1 προς 25, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια τόσο μικρή αντιστοιχία για τις μικρές αυτές ηλικιακές ομάδες, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών μας. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι σε καμιά άλλη ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου δεν υπάρχει μια τόσο μικρή αντιστοιχία ενηλίκων – παιδιών (1-25) σε τάξεις νηπιαγωγείων και ιδιαίτερα για τις ηλικίες 3-5, εφόσον εξαρταντώνται απόλυτα από ένα ενήλικα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απουσίας του/της δασκάλου/ας της τάξης για τρεις συνεχόμενες μέρες, δεν ορίζεται άλλος αντικαταστάτης, με αποτέλεσμα ένα άτομο ή η/ο βοηθός να αναλαμβάνει δυο τάξεις ταυτόχρονα (μέχρι 50 παιδιά ηλικίας 3-5 ετών).

Ομάδα γονέων έστειλε σχετικές επιστολές τόσο στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού όσο και στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η Επίτροπος Διοικήσεως που επίσης, έχει λάβει τις επιστολές, σε μια πρώτη συνάντηση με την ομάδα γονέων ανέφερε ότι θα προβεί σε σχετική επιστολογραφία.

Εάν στόχος είναι να παρέχουμε ουσιαστική και ποιοτική παιδεία, τότε τα πιο πάνω θα έπρεπε να είχαν ήδη αλλάξει – αν όχι να μην υπήρχαν εξαρχής. Τα όσα αναφέρονται πιο πάνω είναι απαράδεκτα, αλλά και ανησυχητικά σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών.