Κατόπιν ενημέρωσης, από τις 6,389 αιτήσεις που παραλήφθηκαν για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, πλήρως συμπληρωμένες θεωρούνται οι 4,374. Συνεπώς εξάγεται το συμπέρασμα ότι αρκετά άτομα συμπλήρωσαν αιτήσεις, αλλά δεν κατέθεσαν και τα ανάλογα παραστατικά. Από τις 4,374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις, 802 έχουν εγκριθεί, ενώ μια κατηγορία πέριξ των 760 ατόμων έχουν κριθεί ως επιλέξιμοι, πληρούν δηλαδή τα κριτήρια, αλλά δεν είναι βιώσιμοι. Αυτά τα άτομα είναι η πρώτη κατηγορία που πρέπει να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στο σημείο όπου εξετάζονται οι ενστάσεις, έχοντας πλήρη διαφωνία με τους άδικους χειρισμούς από πλευράς Υπουργείου, όσον αφορά την κατηγορία όσων κατά τις 30/09/2017 τα δάνεια τους ήταν αναδιαρθρωμένα αλλά εξακολουθούν να είναι σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής.

Μια πρώτη προσωπική αποτίμηση είναι ότι από τις 4,374 αιτήσεις, κοντά στις 1,800 με 1,900 αιτήσεις θα λύσουν το πρόβλημα τους τελικά. Είναι σχετικά ένα καλό ποσοστό λαμβάνοντας υπόψιν τις εξ αρχής φωνές κατάκρισης του Σχεδίου από άτομα και σύνολα που προέτρεπαν  τον κόσμο να μην κάνει αίτηση, χωρίς όμως να τους λένε και πως να λύσουν το πρόβλημα τους. Επίσης, αρκετοί υπάλληλοι σε πιστωτικά ιδρύματα είχαν δώσει λάθος πληροφορίες σε σχέση με τον σχέδιο, με αποτέλεσμα να απογοητευτούν άτομα και να μην προχωρήσουν με κατάθεση. Γι’ αυτό είχαμε πει εξαρχής ότι θα μπορούσαν οι αιτήσεις να γίνονταν χωρίς τις τράπεζες ως μεσάζοντες. Απευθείας σχέση του δανειολήπτη μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο. Αν μη τι άλλον, η αίτηση αφορούσε τον δανειολήπτη και το Υπουργείο, η τράπεζα δούλεψε ως ενδιάμεσος φορέας και όταν βάζεις ενδιάμεσους φορείς, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις, καλοπροαίρετες ή καλοπροαίρετες.

Αυτοί που δεν έχουν κάνει αίτηση για το ΕΣΤΙΑ, έχουν κατηγοριοποιηθεί ή κινδυνεύουν να κατηγοριοποιούν ως «μη συνεργάσιμοι». Μη συνεργάσιμος, σημαίνει ότι άμεσα μπορεί κάποιος να απειληθεί με πλειστηριασμό. Γι’ αυτό από πλευράς δικής μας και από πλευράς του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, η έκκληση ήταν να κάνει τουλάχιστον ο κόσμος την αίτηση, να καταγραφεί ως κίνηση συνεργασίας, μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις, οι ενστάσεις και ταυτόχρονα να δούμε τι άλλο θα φέρει το κράτος που φαίνεται ότι τώρα ετοιμάζεται ο κρατικός φορέας. Αν μη τι άλλο, το ΕΣΤΙΑ αποτέλεσε τη γέφυρα για σχεδόν ενάμιση χρόνο, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άμεση απειλή πλειστηριασμού, μέχρι να δημιουργηθεί ο κρατικός φορέας και να προχωρήσουν να κάνουν την αίτησή τους εκεί, αν και εφόσον είναι επιλέξιμοι, γιατί δεν έχουμε δει ακόμη το τελικό σχέδιο για τον κρατικό φορέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σχέδιο ΕΣΤΙΑ προέβλεπε επίσης ότι, για όσους έχουν πάρει δάνειο με κρατική ενίσχυση μέσω του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, επειδή δεν δικαιούνταν να πάρουν αίτηση για το ΕΣΤΙΑ, μπορούν να αιτηθούν τώρα στο σχέδιο ΟΙΚΙΑ. Η εκτίμηση για τους δυνητικά επιλέξιμους για το σχέδιο αυτό υπολογίζεται γύρω στα 1,850 άτομα.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στην κυβέρνηση ώστε τα σχέδια του υπό σύσταση κρατικού φορέα να μην αποκλείουν δανειολήπτες που δεν είχαν υποβάλει αίτηση με το Σχέδιο Εστία. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι τραγικό λάθος. Γιατί αρκετά άτομα δεν προχώρησαν με την κατάθεση αίτησης στο Σχέδιο Εστία. Το σχέδιο του κρατικού φορέα, θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους όσους θα πληρούν τα κριτήρια, ασχέτως αν κάποιος έχει κάνει την αίτηση για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ ή όχι. Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ έκανε ένα πρώτο φιλτράρισμα για να δούμε πόσο μεγάλο είναι τελικά αυτό το πρόβλημα και πως μπορούμε αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε.