Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ακτινοδιαγνωστικού Κέντρου «Άγιος Θέρισσος» σύμφωνα με την οποία εντάσσεται στο Γενικό Σύστημα Υγείας, μετά την αποδοχή της πρότασης που είχε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Πρόκειται για μια απόφαση προς την ορθή κατεύθυνση. Υπάρχει βέβαια περιθώριο αντιμετώπισης των ελλείψεων και κενών. Θεωρούμε ωστόσο, ότι οι δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή κ. Θύρσου Ποσπορή στο κρατικό ραδιόφωνο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και δείχνουν διάθεση όχι μόνο προς την υλοποίηση του επιδιωκόμενου Γενικού Σχεδίου Υγείας αλλά και προς την διαχρονική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του.

Έγιναν πολλά θετικά βήματα προς υλοποίηση του ΓεΣΥ, τονίζουμε όμως για άλλη μια φορά ότι μέχρι την πλήρη υλοποίηση ενός σωστού σχεδίου υγείας, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος και λιγοστό χρονικό περιθώριο.

Ως εκ τούτου καλώ εκ νέου το Υπουργείο Υγείας αλλά και τον ΟΑΥ να επισπεύσουν την επίλυση των εκκρεμοτήτων, κωφεύοντας σε όσους αναζητούν λύσεις εκτός ΓΕΣΥ ή συνεχίζουν να προτείνουν ακρωτηριασμό του. Θυμίζουμε ότι ημερομηνία για την πρώτη φάση ουσιαστικής εφαρμογής του ΓεΣΥ, έχει οριστεί η 1η Ιουλίου του 2019.