Ένας δρόμος με ιστορία πολλών χρόνων. Κάποιοι φαίνεται ότι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αξιολογούν τα πάντα με οικονομικά κριτήρια.

Για τον συγκεκριμένο δρόμο έγιναν περιβαλλοντικές μελέτες τόσο από το κράτος όσο και από ιδιώτες μετά από ανάθεση της κυβέρνησης.

Όλες οι μελέτες ήταν αρνητικές. Γι’ αυτό και η όδευση τερματίστηκε στην έξοδο Γεροσκήπου. Πρόσφατα τρεις Υπουργοί ήρθαν στην Πάφο με νέα πρόταση που προνοούσε διαπλατύνσεις του υφιστάμενου δρόμου η οποία απορρίφθηκε. Πότε επιτέλους κάποιοι θα μάθουν να σέβονται τις μελέτες;

Το περιβάλλον δεν αντέχει άλλες επιβαρύνσεις. Στην ζωή μας υπάρχει και η ποιότητα ζωής που όλοι επικαλούνται και όλοι την αγνοούν.

Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών παραμένει σταθερή στην αρχική της θέση. Κανένα έργο δεν πρέπει να γίνεται θυσιάζοντας το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.