Ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Γιώργος Περδίκης, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο κ. Έφη Ξάνθου, είχαν σήμερα συνάντηση με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Σταύρο Χριστοφή και μέλη της υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τα ζητήματα που απασχολούν την υπηρεσία. Ο κ. Χριστοφή παρέθεσε κάποια δεδομένα, που καταδεικνύουν την αλματώδη αύξηση στις ροές αιτητών ασύλου προς το νησί και τα αλυσιδωτά προβλήματα που αυτή η μη αναμενόμενη αύξηση έχει προκαλέσει. Συγκεκριμένα συζητήσαμε για το τεράστιο πρόβλημα μη επαρκών υποδομών υποδοχής των προσφύγων, την υπερβολική γραφειοκρατία  στην διαδικασία εξέτασης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας αίτησης για άσυλο και οι τεράστιες καθυστερήσεις που προκύπτουν λόγω έλλειψης προσωπικού και επαρκούς νομικού πλαισίου.

Ο πρόεδρος του Κινήματος δήλωσε τα εξής: «Μετά την παράθεση στοιχείων από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου έχουμε πειστεί πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας έκτακτης ανάγκης τεραστίων διαστάσεων και πρέπει άμεσα να υπάρξει κινητοποίηση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ώστε να συντονιστούν και να υπερπηδήσουν το τεράστιο πιο μεγάλο κώλυμα για επίλυση των θεμάτων αυτών, που δεν είναι άλλο από την μεγάλη έλλειψη κονδυλίων και προσωπικού. Πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην δημιουργία συνεργειών με την κοινωνία των πολιτών για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά που δεν μπορεί (ή αρνείται να καλύψει) η εκτελεστική εξουσία. Θέλουμε να δούμε καλύτερο συντονισμό με τις Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Μετανάστευσης και το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας για να αυξηθούν άμεσα οι δομές φιλοξενίας και να μειωθούν οι τυχόν κίνδυνοι από άτομα που εκμεταλλεύονται τις διαδικασίες ασύλου ενώ είναι οικονομικοί μετανάστες. Αλλά κυρίως πρέπει να ληφθούν άμεσα πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά την συνολική διαχείριση του τεράστιου όγκου αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ενώπιον της Υπηρεσίες εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη για τον τρόπο που θα χειριστούν υποθέσεις από άτομα που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές, που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν ήδη ενσωματωθεί στην κοινωνία μας εδώ και δεκαετίες και απαιτούν την νομιμοποίηση του καθεστώτος τους. Δεν ευθύνονται οι άνθρωποι για τις υπέρμετρες καθυστερήσεις που έχουν προκληθεί από το δαιδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας ληφθεί επιτέλους μια απόφαση που να επιτρέψει το ξεκαθάρισμα των παλιών υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρωπιστικούς παράγοντες της κάθε υπόθεσης, και ας δοθεί επιτέλους το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό στην Υπηρεσία για να μπορούν να εξετάζουν υποθέσεις τάχιστα και αποτελεσματικά, ώστε να μην παραμένουν άτομα με εκκρεμές νομικό καθεστώς στο νησί μας για υπέρμετρα μεγάλα χρονικά διαστήματα».

Η ανάλυση των δεδομένων που μας έχουν δοθεί από το Τμήμα (επισυνάπτονται) δείχνει πως εκκρεμούν ενώπιον της υπηρεσίας υποθέσεις που χρονίζουν, υποθέσεις με άτομα από χώρες προέλευσης που δεν δικαιολογούν την απόδοση ασύλου, αλλά και την εκκρεμότητα στην οποία βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτητών. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν δεκαπλασιαστεί οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν και έχουν φτάσει στις 15 χιλιάδες. Επιπλέον υπάρχουν ανάλογοι αριθμοί για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί και βρίσκονται σε διαδικασία έφεσης.

Συζητήσαμε δε και την ανάγκη ταχείας εξέτασης υποθέσεων που αφορούν ανήλικους αιτητές, γυναίκες που κινδυνεύουν από έμφυλη βία ή έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό γυναικείων οργάνων, γυναικών με μικρά ανήλικα παιδιά ή που εγκυμονούν, άτομα που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας ή είναι ΑΜΕΑ. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας κ. Χριστοφή μας διαβεβαίωσε πως η Υπηρεσία εξετάζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή όλες αυτές τις περιπτώσεις αλλά η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί εκ των πραγμάτων καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων αυτών. Η άμεση ανάγκη εξασφάλισης προσωπικού συνδέεται και με την ανάγκη αύξησης των χώρων υποδοχής, της στελέχωσης τους και την παροχή υπηρεσιών στους αιτητές. Από πλευράς μας δεσμευτήκαμε να δούμε με θετικό φακό τα αιτήματα για αύξηση προσωπικού και κονδυλίων της Υπηρεσίας εν όψη της εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού, και αναμένουμε με ενδιαφέρον το υπό ετοιμασία νομοσχέδιο που θα τροποποιεί τον περί προσφύγων νόμο, για να καλυφθούν κενά της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος ο κ. Χριστοφή ευχαρίστησε τον κ. Περδίκη για την εγγραφή προς συζήτηση του θέματος των οσμών που ταλανίζουν το προσωπικό και τους ενοίκους του κέντρου υποδοχής αιτητών ασύλου στην Κοφίνου.

20191018141529770.pdf