Στη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατατέθηκε πρόταση ψηφίσματος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία – Πολιτών για την κλιματική αλλαγή η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα (πέραν του ΕΛΑΜ που τήρησε αποχή).

Το ψήφισμα καλεί την κυβέρνηση και τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Καλείται επίσης η κυπριακή κυβέρνηση να αναλάβει πρωταρχικό ρόλο στις δράσεις των  ευρωπαϊκών  και παγκόσμιων θεσμών ενισχύοντας όμως και την τοπική δράση. Μέσα από το ψήφισμα καλούνται όλες οι χώρες να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών στα μεγάλα τροπικά δάση στον Αμαζόνιο, στην Αφρική και την Ινδονησία.

Το ψήφισμα επαναβεβαιώνει την προσήλωση και δέσμευση της Κύπρου στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, στηρίζει τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, τονίζει την ανάγκη για άμεση λήψη περαιτέρω μέτρων που να οδηγούν στην εκπλήρωση των «Στόχων 20-20-20» τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί για την περαιτέρω εμπλοκή του βιομηχανικού και εμπορικού τομέα, την ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και την αυξημένη συνέργεια δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην προώθηση της πράσινης  ανάπτυξης και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής.

Τονίζεται η ανάγκη προώθησης όλων εκείνων των μέτρων που θα αναβαθμίζουν την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών γνωρίζει ότι για την κλιματική αλλαγή υπάρχουν απαντήσεις. Είναι  ο ήλιος ο άνεμος και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η στροφή σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ΑΠΕ με αποδοτικό τρόπο, η δεντροφύτευση, ο περιορισμός των ανεξέλεγκτων καύσεων και της κατανάλωσης κρέατος, αλλά η εν γενεί προστασία του περιβάλλοντος είναι μέτρα τα οποία  πρέπει οι κυβερνήσεις  να εφαρμόσουν με άμεσο και τολμηρό τρόπο.