Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, από την πρώτη στιγμή που ήρθε ενώπιον μας το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά την στήριξη επιχειρήσεων μέσω δανεισμού, εξέφρασε την επιφύλαξη και τη διαφωνία του με πολλά σημεία του εν λόγω νομοσχεδίου.

Κατόπιν διαβουλεύσεων, με τον αρμόδιο υπουργό, τα κόμματα και σε συζητήσεις στην Επιτροπή Οικονομικών, θέτουμε κάποιες προϋποθέσεις για να υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουμε είναι:

1) Η βοήθεια να δοθεί μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όχι στις μεγάλες, τονίζοντας πως πρέπει να μην συμμετάσχει στο σχέδιο καμία μεγάλη επιχείρηση.

2) Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο οι αυτοτελώς εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρήσεις που έχουν απλήρωτα χρέη μέχρι 90 μέρες και όχι 30 όπως προβλέπει το προσχέδιο της κυβέρνησης.

3) Ο Γενικός Ελεγκτής να μπορεί να είναι παρατηρητής αυτής της διαδικασίας.

4) Να μπει στο σχέδιο πρόνοια που να απαγορεύει βάσει του νόμου απόλυση εργαζομένου από επιχείρηση που συμμετέχει στο σχέδιο.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα περιμένουμε τη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και θα καταθέσουμε τις τροπολογίες μας ενώπιον των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κι ας αναλάβει ο καθένας τις δικές του ευθύνες.