Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση στρουθοκαμηλίζει αγνοώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επαναλαμβανόμενες οι προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυρώσεις είναι προ των πυλών.

Παρόλο που τα αρμόδια υπουργεία είχαν στη διάθεση τους δύο χρόνια για την ετοιμασία και την ψήφιση των σχετικών κανονισμών και νομοσχεδίων δεν έγινε τίποτα το 2016 για να υιοθετηθούν 47 κοινοτικές οδηγίες.

Αποτέλεσμα αυτής της κωλυσιεργίας είναι η αποστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κυπριακή Δημοκρατία 23 προειδοποιητικών επιστολών και η απειλή κυρώσεων.

Τα υπουργεία Μεταφορών, Ενέργειας, Εργασίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για αυτές τις καθυστερήσεις και άμεσα να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις που θα σταματήσουν τη διαδικασία της τιμωρίας . Έχουν καθήκον να μην αφήνουν εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία.