Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εκφράζουμε την έντονη μας ανησυχία για τα κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται την περίοδο αυτή στον Ακάμα, με πρόσχημα τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Οι βαθιές τομές στη φυσική τοπογραφία του εδάφους και οι ακατάλληλοι τοίχοι αντιστήριξης, φανερώνουν ακόμη μια φορά την έλλειψη αντίληψης και ευαισθησίας των κρατούντων, αναφορικά με τη μοναδικότητα της Χερσονήσου και το αξιόλογό της τοπίο, καθώς και την επιτακτική ανάγκη  προστασίας του με λεπτό και διακριτικό σχεδιασμό!

Η αναμενόμενη εξήγηση, αν υπάρξει, από τους αρμοδίους θα είναι πως τα έργα αυτά είναι αναγκαία για τη διακίνηση των επισκεπτών με τα ιδιωτικά τους οχήματα για τα οποία έχουν προβλεφθεί και πέραν των 650 χώροι στάθμευσης. Θέση μας ήταν και παραμένει πως η ελεγχόμενη και ασφαλής διακίνηση θα πρέπει να γίνεται με μικρά λεωφορεία του Εθνικού Πάρκου. Πέραν τούτου, η δημιουργία αχρείαστων υποδομών επιφέρει τόσο οικονομικό, όσο και περιβαλλοντικό κόστος.

Η συνεχιζόμενη έλλειψη από τη απερχόμενη κυβέρνηση επαρκούς ενημέρωσης του κοινού και ενδιαφερόμενων Οργανώσεων  και η απουσία ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης, επιβεβαιώνει τον αυταρχισμό που χαρακτηρίζει τις μεθοδεύσεις της για δημιουργία νέων καταστροφικών τετελεσμένων.

Καλούμε την Κυβέρνηση όπως τερματίσει πάραυτα τις εκτελούμενες εργασίες και προχωρήσει άμεσα σε κατατοπιστική παρουσίαση των έργων στα πλαίσια της οφειλόμενης δημόσιας διαβούλευσης, τηρώντας τις στοιχειώδεις ευρωπαϊκές συνθήκες! Καλούμε τον Υπουργό Γεωργίας όπως τοποθετηθεί επί του θέματος και ενημερώσει τους πολίτες που δικαιολογημένα ανησυχούν για την πορεία των έργων και αν αυτά γίνονται βάσει του σχεδιασμού και των προσφορών που έχουν κατακυρωθεί. Η ανησυχία των πολιτών για τον Ακάμα πρέπει να θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένη και η ενημέρωση είναι υποχρέωση του υπουργού για να διασκεδάσει τις όποιες ανησυχίες εκφράζονται δημόσια.