Στην αποτυχία της Κύπρου να προστατεύσει επαρκώς την άγρια ζωή αλλά και τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα αναφέρεται η Έκθεση Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, η οποία δημοσιεύθηκε και έχει σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Κύπρος είχε αποστείλει 11 κριτήρια αξιολόγησης για την εφαρμογή των οδηγιών, ωστόσο όπως πληροφορούμαστε κανένα από αυτά δεν έχει λάβει θετικό βαθμό. 

Τα πιο πάνω, για ακόμα μια φορά τονίζουν την αναγκαιότητα όχι μόνο της εναρμόνισης της Κύπρου με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και επιτακτική ανάγκη της προστασίας της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας του νησιού. 

Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες Αρχές του κράτους, για άλλη μια φορά, να εκμεταλλευτούν την εδώ παρουσία Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που γίνονταν μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων.