Τα ευρήματα της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής για το Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων, που δημοσιεύει η «Καθημερινή», επιβεβαιώνουν τα λάθη, τις παραλείψεις και την ελλιπή εποπτεία σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που αφορά και τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου.

Από το 2014 το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητούσε την τροποποίηση και τη θωράκιση του Προγράμματος, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε εγκαίρως με αποτέλεσμα ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας να απαξιωθεί και να αμαυρωθεί.

Σήμερα, μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί και εν αναμονή των τελικών πορισμάτων από τις έρευνες, θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα πρέπει να παγιοποιηθεί και να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις.

Είναι προς το συμφέρον της Κύπρου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, αποτελεσματική εποπτεία και λογοδοσία, αλλά και τροποποίηση του Προγράμματος προς όφελος του συνόλου της Κοινωνίας.

Καλούμε ξανά την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση Νόμου που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να τεθούν κανόνες διαφάνειας στις διαδικασίες, αλλά και την πρόταση μας για διεύρυνση των επενδύσεων σε τομείς που δημιουργούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.