Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζει το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει εκπαιδεύσει προσωπικό από τη δημόσια υπηρεσία για να ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας. 

Η ανάγκη αυτή προέκυψε μέσα από τις έκτακτες συνθήκες της εφαρμογής των μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που θα παίξει ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων. Δεν συμφωνούμε με όσους ζητούν εκ των προτέρων να επιδειχθεί επιείκεια και ανοχή.

Με την ευκαιρία επαναφέρουμε το θέμα της σύστασης της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών στο Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας. 

Καθώς επανέρχονται οι εργαζόμενοι στις εργασίες τους αντιμετωπίζουν από ορισμένους εργοδότες απαράδεκτες προτάσεις και απειλές. Το Υπουργείο Εργασίας και οι συντεχνίες οφείλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ήδη έχουμε πληροφορηθεί ότι η συντεχνία εργαζομένων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα ΙΣΟΤΗΤΑ διατυπώνει δίκαιες διαμαρτυρίες.