Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στηρίζει τη λελογισμένη και με μέτρο επανέναρξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του συνόλου της δημόσιας υπηρεσίας.  

Είναι υποχρέωση όλων να στηρίξουμε όμως στην πράξη την εφαρμογή των συστάσεων των υπουργείου υγείας και εργασίας. Ανεξάρτητα αν κάποιοι για τους δικούς τους λόγους θα ήθελαν περισσότερη ελευθερία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή κάποιοι αναζητούν περισσότερη ελευθερία κινήσεων, το γενικότερο καλό και το συμφέρον της κοινωνίας επιβάλλει να εφαρμοστούν με αυστηρότητα τα μέτρα ασφάλειας. Μόνο έτσι θα πετύχουμε το συντομότερο την περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων, και ιδιαίτερα να περιορίσουμε τις ανθρώπινες απώλειες από μια επιδείνωσης της πανδημίας.

Ζητούμε από την κυβέρνηση να επιδοτήσει την δωρεάν παροχή μασκών και διαγνωστικών τεστ ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν άμεσα πλήρη δραστηριοποίηση πχ. κατασκευαστικός τομέας.  

Καλούμε όλους τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα που έχουν καταγράψει σε εγκυκλίους τους τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα. Ιδιαίτερα – επειδή ήταν δική μας εισήγηση – αναμένουμε ότι θα παρθούν σοβαρά μέτρα για την ασφάλεια στην λειτουργία των λαϊκών αγορών. Ας μην υπάρξει χαλάρωση που θα μας οδηγήσει πίσω στην καραντίνα.