Το  Τοπικό Σχέδιο Ακάμα που θα ΄πρεπε  λογικά να ΄ναι το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών για προστασία της φύσης και αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων της Χερσονήσου, κατέληξε μέσα από απίστευτες παλινδρομήσεις και σκοπιμότητες σε ένα Χωροταξικό Σχεδιασμό ο οποίος, σύμφωνα με όλες τις ασφαλείς ενδείξεις (που θα ελεγχθούν με τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου), δεν υπηρετεί σωστά και ολοκληρωμένα κανένα από τους πιο πάνω στόχους!

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της Χερσονήσου, αντί να διορθώσει τις γνωστές παραβάσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες η Κύπρος είναι υπόλογη, π.χ. καθορισμό των Περιοχών Φύση 2000, επιχειρεί να τις παγιώσει περιορίζοντας δραματικά την προστασία της φύσης, σε έκταση και σε βαθμό, αφήνοντας μ΄ αυτό τον τρόπο μεγάλες εκτάσεις οικολογικά σημαντικών περιοχών βορά σε ξένα προς την περιοχή συμφέροντα!

Οι μεθοδεύσεις αυτές της απερχόμενης κυβέρνησης συνιστούν σοβαρή παραγνώριση των διεθνών αρχών και προτύπων προστασίας της φύσης, περιφρόνηση  Διεθνών Συμβάσεων (βλ. Σύμβαση της Βέρνης) καθώς και υποδείξεων  εμπειρογνωμόνων και συστάσεων Μελετών για τις οποίες δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά!

Από την άλλη διαφαίνεται πως ο κοινωνικο-οικονομικός στόχος, που τέθηκε για αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων, έμεινε χωρίς αντίκρισμα, εξ΄ αιτίας της εμμονής του Υπουργού Εσωτερικών σε επικίνδυνες για την περιοχή πολεοδομικές πρακτικές άλλων εποχών αλλά και της αδυναμίας θέσπισης δέσμης ελκυστικών κινήτρων για ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων, καθώς και αντισταθμιστικών μέτρων για τεκμηριωμένη απώλεια αναπτυξιακών δικαιωμάτων!

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία της νέας κυβέρνησης όπως, αναλογιζόμενα  τις σοβαρές ευθύνες που τους αναλογούν, προχωρήσουν, με σεβασμό στις διεθνείς αρχές και τα πρότυπα καθώς και υποχρεώσεις της Κύπρου, σε ένα σωστό και ολοκληρωμένο Χωροταξικό Σχεδιασμό που να υπηρετεί πραγματικά τον διπλό στόχο Προστασίας της Φύσης και Αειφόρου Ανάπτυξης των κοινοτήτων της Χερσονήσου Ακάμα!

Θα μελετήσουμε διεξοδικά το Τοπικό Σχέδιο και θα επανέλθουμε.