Η απόφαση του Συνδέσμου Τραπεζών για ολιγόμηνο πάγωμα των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι €350.000 δεν αποτελεί θεραπεία για τα σοβαρά και πολύπλευρα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία σε χιλιάδες δανειολήπτες, εργαζομένους και επιχειρήσεις. Η τρίμηνη αναστολή εκποιήσεων (μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο) δεν προσφέρει τον απαιτούμενο χρόνο για ανάκαμψη, ούτε και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας δεν μπορεί να λειτουργούν ως μοχλός πίεσης και δαμόκλειος σπάθη εναντίον των δανειοληπτών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων όπως, μέχρι να ξεπεραστεί η παρούσα κρίση, παρατείνουν:

  • την αναστολή όλων των εκποιήσεων
  • την επέκταση της αναστολής δόσεων 

Ταυτόχρονα, καλούμε τη Βουλή να υιοθετήσει, έστω και τώρα, την πρόταση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τροποποίηση του νόμου 87/18 ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.